Pokojnici više neće moći da „primaju“ penziju

Puna primena Zakona o opštem upravnom postupku koji predviđa da građani mogu da dobiju dokumenta na „jedan klik“ počinje sutra. Ovim zakonom je predviđeno da se upisivanje u matičnu knjigu umrlih automatski prosleđuje sudovima i Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), tako da će država odmah prestati sa isplatama penzija i po tom osnovu neće više imati gubitke.Prestankom tih isplata i građani će biti pošteđeni problema oko vraćanja penzija sa kamatama, jer mnogi nisu znali da i PIO fond posebno treba da obaveste o nečijoj smrti, pa su nastavljali da primaju penzije.Punom primenom ovog zakona, od 1. juna 2017. godine i svaka promena u matičnim knjigama umrlih biće oslikana i u jedinstveni birački spisak građana.
Procenjuje se da će ovim zakonom godišnje da se uštedi čak 6,7 miliona papira.
IZVOR: RTS