Povučena 2.tačka o razrešenju predsednika Nenada Beserovca…

Turbulentno u Velikoj sali SO Bogatić. Nakon odlaganja vanredne sednice SO Bogatić na pola sata, ona je ipak održana, ali sa izmenjenim dnevnim redom. Naime 2.tačka dnevnog reda predlog rešenja o razrešenju predsednika opštine Bogatić Nenada Beserovca je povučena, a 1.tačka imenovanje predsednika opštinske izborne komisije Ivana Kovića je izglasana večinom odbornika.
Ono što je još interesantno jeste to da je za 12.časova zakazana nova sednica SO Bogatić, na kojoj će se odlučivati o razrešenju člana opštinskog veća i imenovanju novog člana.