Prekinuta XXIII sednica SO Bogatić

1170-1405707940
Na dvadesettrećoj sednici SO Bogatić , odbornici su se u maratonskoj raspravi izjasnilii po osnovu 11 od ukupno 17 tačaka dnevnog reda, jer je sednica prekinuta zbog nepostojanja kvoruma, nakon što su odbornici opozicije napustili sednicu.
Datum ponovnog zakazivanja sednice biće naknadno određen, istakao je predsednik SO Aleksandar Vuković. Od najznačajnijih tačaka, usvojen je izveštaj o budžetu opštine Bogatić za period prvih šest meseci tekuće godine, kao i rebalans budžeta.Usvojeni su i predlozi odluka o javnim parkiralištima i osnivanju JKP „Parking servis“ . U Bogatiću postoji 250 parking mesta, a ove odluke će doprineti efikasnijem rešavanju problema parkiranja. Ako bi se jedan sat parking mesta naplaćivao 25 dinara i to deset sati dnevno u proseku oko 200 dana u godini, ostvario bi se prihod od oko 12.500.000 dinara, istakla je Ivana Đukić šef odseka za LER.Opozicija je kritikovala usvojene odluke.Iako su se odbornici izjasnili da Nevena Bajunović v.d direktora JP Direkcije za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju, ne može dobiti reč kako bi odgovorila na pitanje odbornika opozicije, ona je odlučila da ostane za govornicom. Usledila je žučna polemika sve dok predsedavajući nije dao reč Neveni Bajunović, koja je i razrešena dužnosti v.d direktora na ovoj skupštini. Među značajnijim tačkama dnevnog reda, bilo je imenovanje direktora JKP Bogatić na period od 4 godine, a na to mesto imenovan je dosadašnji v.d direktora JKP-a Slobodan Đurković. Usvojeni su i predlozi planova detaljne regulacije izgradnje silosa za smeštaj žitarica u Klenju i detaljne regulacije Graničnog prelaza Badovinci.