Privilegija nikad dovoljno

Funkcioneri u Srbiji imaju privilegiju da primaju platu i narednih šest meseci posle odlaska sa funkcije. Tako je i Vladimir Stevanović, bivši predsednik Skupštine opštine, koji je na ovu funkciju izabran isped Demokrtske stranke, nakon konstituisanja novog saziva Skupštine opštine 20. juna 2012. godine, dobio mogućnost da još šest meseci prima predsedničku platu.
Prema ovoj računici, Stevanović je trebalo da bude skinut sa platnog spiska Opštine u decembru 2012. godine. On će, medjutim, primiti i platu za 18. dana u januaru ove godine.
Naime, šest meseci za koje ima pravo da prima zaradu, počelo je da teče od 19. jula 2012., iako mu je funkcija predsednika skupštine prestala 20. juna.
Jednu platu više Stevanović je koštao opštinski budžet tako što mu je do 18. jula odobreno da koristi godišnji odmor.