Proglašena redovna odbrana od poplava na Drini i Savi u opštini Bogatić – Štab za vanredne situacije izdao obaveštenje sa preporukama mera građanima Badovinaca, Salaša Crnobarskog i Crne Bare

Zbog porasta vodostaja Drine i Save, JP“Srbijavode“ donelo je naredbu o proglašenju redovne odbrane od poplave na Drini i Savi na području opštine Bogatić. Naredba se odnosi na desni nasip uz Savu i Drinu od Crne Bare do Banovog Broda u dužini 3,71 kilometra, na Savi do ušća Drine i na desnoj obali Drine od Badovinaca (granica sa Prnjavorom) do Banovog Broda.
Nenad Beserovac, komandant Štaba za vanredne situacije danas je doneo zaključak kojim je obavezao rukovodioce svih preduzeća i ustanova od značaja za zaštitu i spasavanje da izvrše proveru ispravnosti građevinskih mašina, a štabove u mesnim zajednicama da sačine spikove osmatrača nasipa i organizuju osmatranje u cilju praćenja sitaucije na nasipima i kanalima. Takođe određena je obaveza da se u Badovincima, Salašu Crnobarskom i Crnoj Bari pripreme po tri čamca koji će se angažovati u eventualnoj akciji spasavanja.
Opštinski štab za vanredne situacije preporučio je sledeće mere u ugroženom području na obalama Drine i Save:
1. Vlasnicima kuća, vikendica, koleba i drugih objekata u nebranjenom delu da obiđu i zaštite svoju imovinu
2.Da isključe električnu energiju, sklone plinske boce i druge gasne i lako zapaljive uređaje na objektima u nebranjenom delu
3. Šljunkarama da se pripreme za evakuaciju mašina i drugih materijalnih sredstava kao i da ne postavljaju veštačke preprke u nebranjenom delu
4. Da izvrše evakuaciju stoke izvan nebranjenog dela
5. Da izvrše sklanjanje košnica iz nebranjenog dela
6. Povežu ili uklone plovne objekta
7. Stanovništu da ne bacaju smeće, osoku, šut i drugo u nebranjenom delu kao u kanalsku mrežu i korita
8. Zbog povećanog nivoa podzemnih voda, a nepostojanja vodovodne mreže i kanalizacije preporučuje se stanovništvu, a posebno deci da koriste prokuvani ili flaširanu vodu
Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda očekuje se porast vodostaja Save kod Sremske Mitrovice što može ugroziti oko 2700 hektara u nebranjenom delu u Crnoj Bari, izlivanje reke u nebranjenom delu u Badovincima i Salašu Crnobarskom i pojavu podzemnih voda i u branjenom delu.