Proslava mature O.Š. "Mika Mitrović" u Bogatiću-Glas opštine Bogatić 08.06.2016.