PU "SLAVA KOVIĆ"-Bogatić

PU „Slava Ković“-Bogatić vrši upis dece u pripremni predškolski program.
U obavezan pripremni predškolski program roditelji upisuju decu rođenu od 01.03.2008.-28.02.2009.god.
Prilikom upisa potrebno je dosatviti vaspitaču:
-Izvod iz matične knjige rođenjih i
-Potvrdu o prebivalištu.
Upis dece koja će pohađati pripremni predškolski program vrši će se u prostorijama u kojima se realizuje ovaj program (kod vaspitača).