Radovi na toplovodu u glavnoj ulici u Bogatiću

U Bogatiću na lokaciji geotermalnog izvora bušotini BB 1 svečano su otvoreni radovi 16. jula na sistemu daljinskog grejanja na geotermalnu energiju objekata javne namene. Ovim projektom biće obuhvaćeni objekti PU “Slava Ković” Bogatić, OŠ. “Mika Mitrović” Bogatić, Mačvanska srednja škola sa sportskom halom, zgrada opštine Bogatić, zgrada osnovnog suda, upravna zgrada JKP Bogatić i zgrada Centra za socijalni rad Bogatić. Radovi su trenutno stigli i do glavne ulice u Bogatiću, a to je ulica Vojvode Stepe.Troškovi izgradnje toplovodne mreže iznose oko 120 miliona dinara, od čega se 75 % finansira iz kredita, a ostatak iz budžeta opštine Bogatić. Očekivana finansijska ušteda na godišnjem nivou iznosiće oko 100.000,00 do 150.000,00 eura.

39332594_2170425439867347_8016989382097502208_n

39287914_535283020218646_2659783601855397888_n

39453151_2162479084029544_549905055411601408_n