Rezultati ispitivanja kvaliteta vode za piće u Crnoj Bari, Salašu Crnobarskom i Badovincima

U MZ Crna Bara, Salaš Crnobarski i Badovinci 13.11.2014. godine, na 13 lokacija izvršeno je ispitivanje kvaliteta vode za piće, hemijsko-biološkog sastava kao i na moguće prisustvo teških metala, opširnije o ovome rekao nam je predsednik opštine Bogatić gospodin Nenad Beserovac.
Nenad Beserovac 17.11.14.