Saopštenje Komesarijata za izbeglice i migracije

Pozivaju se izbeglice iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske da se evidentiraju za stambeno zbrinjavanje.Radi uspešnog nastavka sprovodjenja Regionalnog stambenog programa,koji ima za cilj da stambeno zbrine 16.780 najugroženijih izbegličkih porodica u Republici Srbiji,Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije poziva sve porodice izbeglica iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske,koje nisu rešile svoje stambeno pitanje ,da se evidentiraju u lokalnom povereništvu u periodu od 18 februara do 18 marta 2015 godine.Ovaj poziv se odnosi na već evidentirane izbeglice ,kao i one koji do sada nisu evidentirani.
Izbegličke porodice treba da ponesu dokumentaciju koju poseduju kako bi se moglo utvrditi da li ispunjavaju uslov za dobijanje tražene pomoći(odnosi se na porodice koje u vlasništvu imaju plac ili stambeni objekat kome je potrebna adaptacija-dogradnja).