Saopštenje Vanrednog štaba Bogatić

pozar
Opštinski štab za vanredne situacije Bogatić,shodno sproveđenju zakonskih obaveza predviđenih Zakonom o zaštiti požara ,a prema najavljenom periodu sa visokim temperaturama i eventualnom sušom,obaveštava i apeluje na stavnovništvo sa teritorije opštine,o pojačanoj potrebi preduzimanja preventivnih mera na sprečavanju eventualnih požara na otvorenom.Naročito imajući u vidu aktuelnu žetvenu sezonu,apelujemo na stanovništvo da ne pale strnjišta kao i osušenu travu,granje i drugi lako zapaljiv materijal.
Obaveštavamo građanstvo da je Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno i kažnjivo paljenje na otvorenom.