Saopštenje za javnost-SKGO: POVUCITE NACRT ZAKONA O FINANSIRANJU LS

Shodno jednoglasno usvojenoj odluci svih gradonačelnika i predsednika opština na 43. skupštini Stalne konferencije gradova i opština, održanoj 9. decembra, da Ministarstvo finansija povuče iz javne rasprave Nacrt zakona o finansiranju lokalne samouprave, SKGO je i zvanično obavestila Ministarstvo o ovoj odluci čelnika gradova i opština.
U više navrata smo naglašavali da postojeći Nacrt zakona o finansiranju lokalne samouprave nije prihvatljiv za lokalne samouprave, jer se predloženim smanjenjem prihoda od osam milijardi dinara funkcionisanje lokalnih samouprava i zadovoljavanje osnovnih potreba građana dovodi u pitanje.
Gradonačelnici i predsednici opština smatraju da je neophodno izmeniti Nacrt zakona i u dijalogu doći do boljeg zakonskog rešenja, koji bi odgovarao potrebama građana i obezbedio neometano funkcionisanje i dalji razvoj naših gradova i opština.
Saopštenje SKGO povodom Nacrta zakona o finansiranju lokalne samouprave dostupno je na http://www.skgo.org/reports/details/1722.