Savremena kuhinja pod školskim krovom

Mačvanska srednja škola u Bogatiću je jedina na području školske uprave Mačvanskog i kolubarskog okruga u kojoj se svake godine povećava broj učenika. Tako se sada u četiri razreda školuje 750 djaka.
Nesumnjivo je da je povećanju broja učenika doprineo izbor atraktivnih zanimanja, ali na drugoj strani Škola se prihvatila obaveze da učenicima koji se školuju za zanimanja kuvara i saobraćajnog tehničara obezbedi sve neophodne uslove kako bi kvalitetno realizovali obrazovni program.
Milisav Joksimović, direktor Škole, ističe da je budućim kuvarima omogućeno da kompletnu praktičnu nastavu izvode u savremeno opremljenoj kuhinji u školi, dok su saobraćajni tehničari u mogućnosti da steknu vozačku dozvolu “B” kategorije obučavajući se na novom automobilu.