Sedam godina nezavisnosti Crne Gore

crna goraCrna Gora će danas obeležiti 21. maj – Dan nezavisnosti, u znak sećanja na referendum 2006. godine na kome je ponovo stekla državnu samostalnost.Prema zvaničnim rezultatima, na referendumu je glasalo 419.240 gradjana ili 86,5 odsto od ukupnog broja birača. Crnogorsku nezavisnost podržalo je 230.661 gradjana ili 55,5 odsto, dok je za ostanak zajedničke države sa Srbijom bilo 185.002 ili 44,5 odsto.Održavanju referenduma prethodili su pregovori predstavnika blokova za nezavisnost i zajedničku državu preko slovačkog diplomate i posrednika Evropske unije Miroslava Lajčaka. U višemesečnim pregovorima najviše sporenja bilo je oko većine koja je potrebna da bi referendum uspeo, da bi, uz posredovanje EU, na kraju dogovoreno da je za uspeh referenduma bilo potrebno da ga podrži 55 odsto izašlih birača. Referendumsko pitanje glasilo je – Želite li da Republika Crna Gora bude nezavisna država sa punim medjunarodno-pravnim subjektivitetom. Referendum je nadgledalo više od 3,4 hiljade posmatrača, od kojih 2,27 hiljada domaćih i oko 630 stranih. Izašnjavanje gradjana pratilo je i više od 630 domaćih i novinara iz regiona. Skupština Crne Gore usvojila je Zakon o državnim praznicima, prema kome je 21. maj proglašen Danom nezavisnosti. Povodom Dana nezavisnosti, 21. i 22. maj proglašeni su za neradne dane u Crnoj Gori.