Siniša Gajić

Kao što ste vec navikli svakog četvrtka pratimo pijačni barometer sa stočne i zelene pijace u saradnji sa JKP Bogatić,razgovarali smo sa Sinišom Gajićem referentom u JKP.
Sinisa Gajic JKP