Siniša Gajić

Pijačni barometer pratimo sa JKP Bogatić razgovarali smo sa Sinišom Gajićem referentom u JKP Bogatić.
Sinisa Gajic