Siniša Gajić

U okviru jutarnjeg programa razgovarali smo sa Sinišom Gajićem iz JKP Bogatić povodom bijačnog barometra sa zelene i stočne pijace.
Sinisa Gajic