Slavko Đurković zamenik predsednika opštine Bogatić…

Za zamenika predsednika opštine Bogatić izabran je Slavko Đurković odbornik SNS. Za njega je glasalo 19 odbornika, 4 je bilo protiv, a 3 odbornika uzdržana. Na redu je 11. tačka dnevnog reda koja se odnosi na izbor članova opštinskog veća, a predloženo je ukupno 9 kandidata.
slavko