Slobodan Đurković

U okviru usvojenog programa rada JKP Bogatić za 2013.godinu, putem javne nabavke, kupljena je nova Auto-fekalna cisterna, čija je ukupna vrednost sa nadgradnjom oko 76.000 evra.O tome smo u jutranjem programu razgovarali sa VD direkotorom JKP gospodinom Slobodanom Đurkovićem.
Slobodan Djurkovic