Slobodan Đurković

Razgovarali smo sa VD direktorom JKP Bogatić Slobodanom Đurkovićem.
Slobodan Djurkovic