Smeće iz Bogatića u Mitrovicu

Na XII sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica usvojene su odluke o davanju saglasnosti za korišćenje kapaciteta regionalne deponije komunalnog otpada „Jarak“ za deponovanje otpada sa teritrije opština Bogatić i Šid.
Ovim odlukama data je saglasnost da JKP Regionalna deponija „Srem – Mačva“ može vršiti uslugu odlaganja čvrstog, neopasnog komunalnog otpada sa dve pomenute opštine na Regionalnoj deponiji „Jarak“.
„Za izgradnju Regionalne deponije obezbeđena su sredstva preko Evropske Unije i predviđeno je da ta vrsta deponije treba da obuhvata minimalno 200 hiljda stanovnika, što znači da je predviđena pored Sremske Mitrovice i Šapca za još neka mesta. Bogatić i Šid su nam se po tom pitanju obratila, Bogatić nešto ranije, a Šid pre oko 2 meseca i sada smo ušli u čitav taj proces njihovog priključivanja“, rekao je nakon sednice gradonačelnik Sremske Mitrovice Vladimir Sanader
On je objasnio da će te dve opštine plaćati cenu deponovanja 20 eura po toni smeća u prvoj godini što je još uvek niže od tržišne vrednosti koja treba da bude 25 eura/t.
„Grad Sremska Mitrovica je doneo odluku po zahtevu oština Bogatić i Šid, u narednom periodu očekuje nas potpisivanje ugovora o saradnji i dogovor oko svih daljih detalja“, rekao je Sanader.
Prevoz smeća na Regionalnu deponiju „Jarak“ ići će na teren dve opštine, dok će se merenje otpada vršti na samoj deponiji, kao i plaćanje po toni.
IZVOR: http://www.ozon.rs