Smenjen upravni odbor Doma zdravlja na XI sednici SO Bogatić

U Bogatiću je održana Sednica SO XI po redu. Pred odbnornicima je trebalo da bude dnevni red sa 16.tačaka, međutim predsedniku Skpštine Opštine Bogatić Miroslavu Dabiću upućen je predlog za proširenje dnevnog reda XI Sednice,a pre tačke odbornička pitanja blagovremeno date sledeće tačke: 16.Predlog rešenja o razrešenju predsednika i članova upravnog odbora Doma Zdravlja Bogatić, 17. Predlog rešenja o imenovanju predsednika I članova upravnog odbora Doma Zdravlja, 18. Predlog rešenja o razrešenju člana komisije za izbor i imenovanje SO Bogatić, 19.Predlog rešenja o imenovanju člana komisije, 20.Predlog rešenja o razrešenju člana komisije za statut i propise, 21.Predlog rešenja o imenovanju člana komisije za statut i propise SO Bogatić i 22.tačka Odbornička pitanja. Nenad Beserovac predsednik OO SPS je izašao za govornicu. Dnevni red je usvojen i pred odbornicima se našlo 22.tačke dnevnog reda. Najviše polemika je bilo za ove tačke dnevnog reda koje su dopunjene. Za govornicu su izlazili Anđelko Uglješić odbornik SPS i Teodor Teodorović iz redova odborničke grupe SNS. Direktor Doma Zdravlja Bogatić Goran Makunčević je izašao za govornicu i pogledajte u video snimku na nasem sajtu nesvil.com šta je tom prilikom rekao. Svi predlozi iz dopune dnevnog reda usvojeni su, sa 20 glasova za, 9 protiv i jednim uzdržanim. Predlog su podržali odbornici SNS i SRS, dok su se protiv dopune izjasnili odbornici SPS.