Stručno predavanje o ishrani i zaštiti jagodastog voća

U sali Doma kulture u Bogatiću sinoć je održano predavanje na temu „Uzgoj i zaštita voćarstva u Mačvi“ sa akcentom na uzgoju maline i kupine. Predavači su bili prof.dr.Gorica Cvijanović mikrobiološka đubriva, dipl.ing.Dejan Sinđić predstavnik firme „Timac Agro“ i dr.Aleksandar Leposavić sa Instututa za voćartsvo iz Čačka.