Stručno predavanje za malinare i kupinare Mačve 22.02.2016

U poslednje vreme u opštini Bogatić je povećana proizvodnja maline i kupine. Prošle godine sredinom decembra osnovano je Udruženje malinara i kupinara Mačve. Upravo to Udruženje je organizovalo stručno predavanje o ishrani i zaštiti jagodičastog voća u sali Doma kulture u Bogatiću.Predavači su bili prof.dr.Gorica Cvijanović-mikrobiološka đubriva,dr.Aleksandar Leposavić-institut za voćarstvo Čačak, dipl.inž.Dejan Sinđić-„Timac-agro i prof.Drago Cvijanović“.