Sud: Dopuna istrage protiv Dulića

DulicSpecijalni sud naložio je Tužilaštvu za organizovani kriminal da dopuni istragu protiv bivšeg ministra Olivera Dulića i saradnika u aferi Nuba invest.Dopuna istrage je naložena radi boljeg razjašnjenja i mogućnosti da sud ispita osnovanost optužnice.
U saopštenju suda se navodi da je naredba tužilaštvu za organizovani kriminal izdata 28. juna, nakon što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo rešenje tog suda kojim je bila potvrdjena optužnica protiv Dulića, kojom su obuhvaćeni tadašnji saradnik u ministarstvu Nebojša Janjić i direktor „Puteva Srbije“ Zoran Drobnjak, jer je, prema stavu žalbenog suda, doneto uz bitnu povredu odredbi krivičnog postupka.
Istom odlukom Apelacioni sud je naložio da se optužnica ponovo preispita. Prema naredbi Specijalnog suda, Tužilaštvo treba da u roku od tri dana od dana prijema prepisa naredbe, donese svoju naredbu o dopuni istrage radi boljeg razjašnjenja stanja stvari da bi se ispitala osnovanost optužnice, a samim tim i postojanje opravdane sumnje da su okrivljeni učinili krivična dela koja im se stavljaju na teret, navodi se u saopštenju.
Sud je naložio da je u toku dopune istrage neophodno pribaviti odredjene pravne akte državnih organa, javnih i lokalno javnih preduzeća – opština i gradova, te da se po pribavljanju navedenih pravnih akata sprovede ekonomsko-finansijsko veštačenje, kao i da se ispitaju odredjeni svedoci.
Apelacioni sud je Specijalnom sudu prošle sedmice ukazao da „visina pribavljene koristi koja je, prema nalazu veštaka, iskazana u optužnici na iznos od 9.033.688,08 dinara, za sada nije na pouzdan način utvrđena, imajući u vidu da nisu iskazani parametri na osnovu kojih je utvrđena ova vrednost, kao i u kojim pravnim aktima su ti parametri opredeljeni”. Zbog toga je sud usvojio žalbe odbrane, ukinuo rešenje i naložio Specijalnom sudu da ponovo ispita optužnicu.
Specijalni sud u Beogradu potvrdio je 17. maja optužnicu od 10. aprila protiv bivšeg ministra za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja njegovih saradnika. Dulić i njegovi saradnici terete se da su investitoru „Nuba invest“ iz Beograda nezakonito izdali prvo saobraćajno tehnike uslove, potom lokacijske dozvole, zatim saglasnosti i na kraju građevinske dozvole, i pored upozorenja zaposlenih u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja i preduzeću „Putevi Srbije“ da za to nisu ispunjeni propisani uslovi.
Izdavanjem zahtevanih dozvola investitoru „Nuba invest“ omoguženo je da pristupi izgradnji optičke mreže na putnom zemljištu na državnim putevima kojima upravlja JP ‘Putevi Srbije’ i to na najvažnijim magistralnim koridorima od Beograda do granice sa Hrvatskom, Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom i Makedonijom.
Pored toga, u postupku odlučivanja o zahtevima „Nuba invest“ oni su tog investitora stavili u povlašćeni položaj u odnosu na sve druge zainteresovane investitore koji su se obraćali istim zahtevima Ministarstvu i „Putevima Srbije“, jer su za razliku od njih zahtevali da dostave svu potrebnu dokumentaciju koja je inače i propisana zakonom o planiranju i izgradnji i zakonu o javnim putevima.
Skupština Srbije je 8. oktobra ukinula imunitet Duliću. Ovo je već drugi put da se optužnica protiv Dulića vraća na dopunu. Prvi put je optužnica vraćena tužilaštvu u decembru prošle godine da bi se u okviru dopune istrage obavilo ekonomsko-finansijsko veštačenje radi utvrđivanja visine imovinske koristi i da se na srpski jezik prevedu dokazi iz Slovenije.