Trotoari u Glogovcu, u Glušcima trotoari i semafori

Jedna od aktivnosti koje će doprineti bezbednosti saobraćaja na području opštine Bogatić je i izgradnja trotoara pored regionalnih puteva.
Direkcija za gradjevinsko zemljište i puteve u ovoj godini izgradiće trotoare u Glogovcu i Glušcima. Za ove radove u  budžetu je planirano 5 miliona dinara.
Na rasrsnici u centru Glušaca postaviće se semafori. Za ovu investiciju već je uradjen projekat.