U četvrtak XXII sednica Skupštine Opštine Bogatić

Zakazana je XXII sednica SO Bogatić za četvrtak 27.septembar sa početkom u 10.00 časova u Velikoj sali. Za ovu sednicu predložen je dnevni red sa osam tačaka. Među značajnim tačkama dnevnog reda su predlog odluke o usvajanju akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu Ooptine Bogatić za period 2018-2021.godine,davanje saglasnosti na poseban program subvencija iz sredstava budžeta Opštine Bogatić, predlog zaključka o davanju saglasnosti na odluku o prvoj, drugoj i trećoj izmeni i dopuni statuta Predškolske ustanove „Slava Ković“. Poslednja tačka dnevnog reda su odbornička pitanja.