U Kampu „Varna“ na godišnjicu „Oluje“

U kolektivnom centru „Varna“, nedaleko od Šapca, koji je osnovan je 1993. godine, danas živi 40 izbeglih iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Mnogi od njih došli su tokom hrvatske vojne akcije “Oluja”. Centar će biti zatvoren do kraja septembra, a korisnici će dobiti adekvatna stambena rešenja. Oni koji su danas ovde, nikada neće zaboraviti 4. avgust 1995. godine.
Draginja Abramović, najstarija korisnica Kolektivnog centra „Varna“, u februaru je napunila 85. godina. Sećanje na dan kada je napustila opštinu Sisak i svoj dom u Starom Selu, danas je podjednako bolno kao tog 4. avgusta 1995. godine. Sa majkom od 90 godina, izašla je iz kuće i krenula.
„To me nemojte pitati. Kud sve, idem od svoje kuće, a sinovac moj ubijen. To je od mog devera sin. Kad smo seli u traktor i krenuli, mi smo mislili da idemo gore do brda, i da ćemo se, kad sve prođe, vratiti. Kad je traktor prošao most, mi smo se našli u čudu. To je bio vrisak. Teško je bilo. Znali smo da više nema povratka“, priča Draginja.
Povratka nije bilo ni za Vasu Stanojevića koji je iz Krajine sa majkom krenuo put neizvesnosti, dok je otac ostao u zarobljeništvu. Ovog avgusta napunio je osamnaest godina života u ovom kampu, ali to punoletstvo nije bilo dovoljno da izbriše pečat koji će nositi celog života.
„Kome god da se obratite, uvek ostajete, standardno, izbeglica. To ću biti celog života. Možda, jednog dana kada se oženim i dobijem dete, možda njega neće tako zvati. Kad sam krenuo, imao sam deset godina. Sada sam odrastao čovek. Dočekao sam da mi otac umre u ovom kampu. Posla nema. Radio sam, ali zbog viška radne snage, dobio sam otkaz “, kaže Vaso.
Kolektivni centar „Varna“ u Šapcu osnovan je 1993. godine. Do 2000. godine u njemu su bile izbeglice iz BiH i Hrvatske, a od 2000. i interno raseljeni s Kosova. Ukupno je oko 1.000 korisnika bilo smešteno u Centru od osnivanja do danas.
„Oni ovde imaju smeštaj i tri obroka. Imaju stambenu jedinicu, u zavisnosti od broja članova. To su sobe koje su za samce od 15-20 metara kvadratnih, a od 36 za višečlane“, kaže Slavko Radovanović, upravnik Kolektivnog centra „Varna“.
U centralnoj Srbiji postoji još devet kolektivnih centara i još osam na Kosovu i Metohiji. Zаtvаrаnjе sе sprоvоdi uz pоmоć srеdstаvа iz prеtpristupnih fоndоvа ЕU, а оd krаја 2013. dо оvе gоdinе plаnirаnо је 12,5 miliоnа еvrа.
Zаtvаrаnjе kоlеktivnih cеntаrа, u sklаdu sа Nаciоnаlnоm strаtеgiјоm zа rеšаvаnjе pitаnjа izbеglicа i intеrnо rаsеlјеnа licа, pоčеlо је 2001. gоdinе i plаn је dа dо krаја оvе gоdinе svi kоlеktivni cеntri u Srbiјi budu zаtvоrеni.
Pоdsеćanja radi, nа vrhincu izbеgličkе krizе, 1995. nа 1996. gоdinu, u Srbiјi bilо оkо 700 kоlеktivnih cеntаrа sа višе оd 50.000 lјudi u njimа.
izvor: zorainfo