U ovoj godini uredjenje Ulice dr Mladena Miloševića

Posle izgradnje trotoara u centru Bogatića, u ulicama Pavla Orlovića i Mike Vitomirovića, koja je završena prošle godine, u 2013. godini planira se uredjenje parka ispred Doma kulture.
Ovi radovi koštaće 2,5 miliona dinara.
Od većih investicija u Bogatiću, obaviće se uredjenje javnih površina u Ulici doktora Mladena Miloševića. Za ovu investiciju iz budžeta će biti izdvojeno 19 miliona i 177 hiljada dinara.