U petak odluka o interventnom otkupu tovnih svinja

svinje-objekat 776
Vlada Srbije najavila je da će u petak doneti odluku o interventnom otkupu tovnih svinja i da će uvesti posebne dažbine na uvoz svinja kako bi zaštitila domaće uzgajivače svinja. Domaćim prizvođačima tovne svinje će se plaćati novčano ili razmenom za kukuruz. Predviđeno je da se svinje otkupljuju po 170 dinara po kilogramu za prvu klasu, 150 dinara za drugu klasu i 140 dinara za treću klasu, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost. Kod razmene za merkantilni kukuruz za prvu klasu uzgajivači svinja će dobijati 11 kilograma kukuruza, za drugu klasu 10 kilograma, a za treću klasu devet kilograma mekrantinog kukuruza. Vlada Srbije će istovremeno pooštriti uslove za uvoz, promet i upotrebu zamrznutog mesa. Zamrznuto meso, kako se ističe, više neće moći da se prodaje kao sveže i da se na taj način potrošači dovode u zabludu.