У петак отварање објекта вртића у Белотићу

ПУ „Слава Ковић“ у Богатићу основана је 06.03.1972.године под називом „Црвенкапа“, а 1980 године назив је промењен у Центар за друштвену бригу о деци „Слава Ковић“. Данашњи назив установа носи од 1993.године.
Вртић је добио назив по дечаку Славољубу Слави Ковић из Богатића, коме су за време другог светског рада непријатељски војници урезали петокраку на челу.
Данас, у оквиру ове Установе, постоји централни вртић, на адреси Јанка Веселиновића у Богатићу. У њему се обавља целодневни боравак деце, у времену од 06, 30 до 15,30 часова.
У три групе јасленог узраста борави 65 деце од 1 до 3 године и васпитно –образовни рад са њима изводи 1 васпитачица и 7 мед.сестара.
У 5 група борави 158 деце узраста од 3 године до поласка у школу. У овим групама васпитно-образовни рад изводи 12 васпитачица.
Своју васпитно образовну делатност предшколска установа обавља и у издвојеним одељењима- полудневног боравка у Бадовинцима, Бановом Пољу и Глушцима. Овај облик рада похађа 99 деце, а реализује га 7 васпитача.
Обавезни припремни предшколски програм обавља се у свих 14 насељених места на територији општине Богатић /у оквиру објеката основних школа/.
Свечано отварање oбјекта ПУ.“Слава Ковић“ Богатић,
у Белотићу је у петак, 01.03.2019.године.
Подаци о новоизграђеном објекту вртића:
Површина објекта 138 м2
Вредност пројекта : 10.883.066, 82 динара
Учешће Министарства државне управе и локалне самоуправе: 5.500.000,00 динара.