U petak XXI sednica Skupštine Opštine Bogatić

U petak 07.septembra sa početkom u 10.00 časova zakazana je XXI sednica SO Bogatić u Velikoj sali. Za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red sa 8 tačaka: Predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o izradi plana detaljne regulacije državnog puta IB reda Šabac-Loznica u Opštini Bogatić, predlog odluke o uklanjanju objekata koji predstavljaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, za susedne objekte za bezbednost saobraćaja, predlog rešanja o imenovanju članova školskih odbora, predlog zaključka o davanju saglasnosti na odluku nadzornog odbora JKP Bogatič o kreditnom zaduženju JKP Bogatić kod Komercijalne banke AD Beograd i osma tačka dnevnog reda odbornička pitanja.