U ponedeljak zakazana XXV sednica SO Bogatić

XXV sednica SO Bogatić, zakazana je za ponedeljak 24.decembar sa početkom u 10 časova u Velikoj sali. Na dnevnom redu nalazi se 12 tačaka, o kojima će odbornici raspravljati. Neke bitnije tačke su, predlog odluke o budžetu Opštine Bogatić za 2019.godinu sa projekcijama za 2020. i 2021.godinu, usvajanje akcionog plana za mlade opštine Bogatić, predlog kadrovskog plana opštinske uprave, opštinskog pravobranilaštva, stručnih službi i kabineta predsednika Opštine Bogatić, davanje saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP Bogatić o kreditnom zaduženju kod Komercijalne banke i predlog rešenja o razrešenju predsednika upravnog odbora Doma zdravlja Bogatić i imenovanje novog.