Усклађивање износа новчане накнаде

На основу члана 70. став 2. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17- др. закон и 113/17), Национална служба за запошљавање објавила је усклађене износе основице дневне новчане накнаде, као и најнижи и највиши месечни износ новчане накнаде из члана 69. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, са годишњим износом потрошачких цена у 2018.години.
Усклађени износ основице дневне новчане накнаде је 1.020 динара, најнижи износ новчане накнаде 22.838 а највиши месечни износ новчане накнаде је 52.943 динара.
Усклађени износи примењују се од 01. фебруара 2019. године.