Uvodi se VANREDNA odbrana od poplava

poplava(1)24012015
Uvodi se VANREDNA odbrana od poplava na sektoru s.4 ŠABAC-BADOVINCI,deonica s.4.1.i s.4.2.
dana 08.03.2016.godine u 12h na merodavnom vodomeru:Šabac vodostaj je prevazišao kriterijum za proglašenje vanredne odbrane od poplava sa tedencijom daljeg porasta.
Usled najave RHMZ-a o daljem porastu vodostaja pomoćnik rukovodioca na vodnom području i Sektorski rukovodilac su predložili da se proglasi VANREDNA ODBRANA na predmetnoj deonici od 39,31km.