Važno obaveštenje!!!

Obaveštavaju se poljoprivredni prizvođači i vlasnici građevinskih objekata opštine Bogatić,koji su pretrpeli štetu usled elementarne nepogode,koja je zadesila našu opštinu na dan 7.jula u poslepodnevnim satima,da će se prijavljivanje oštećenih kultura vršiti u kancelariji broj 64. odeljenja za poljoprivredu od 09.07.2019. do 11.07.2019 godine u vremenu od 8 do 14 časova.
Za prijavu štete neophodno je dostaviti:broj katastarske parcele,površinu parcele,zasejanu kulturu i broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva…