Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Bogatić 22.jula

Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Bogatić,obaviće se u petak 22.jula 2016 god.Zaprašivanje će se vršiti iz vazduha,posle 18h.Mole se pčelari da obezbede košnice.