Nova odluka o komunalnim taksama

Skupština opštine je, na sednici u petak, usvojila odluku o visini komunalnih taksi u narednoj godini. Najvažnija vest je da privredni subjekti, preduzeća i preduzetnici koji u 2013. godini ostvare prihod manji od 50 miliona neće plaćati taksu za isticanje firme, popularnu firmarinu.

Na Predlog odluke o visini komunalnih taksi u narednoj godini zamerke su izneli jedino odbornici Socijalističke partije. Tako je dr Dragomir Pejović kritikovao višestruko povećanje pojedinih taksi, a na njegove primedbe odmah je odgovorio Slobodan Savić, predsednik Opštine Bogatić.
U narednom prilogu čućete kako je tekao ovaj deo rasprave u skupštini opštine.
Pejovic-i-Savic.mp3
Slavica Vasiljević, iz lokalne poreske adminstracije odbornicima je detaljnije obrazložila zakonske osnove predložene odluke i pojasnila koji će privredni subjekti morati da plate firmarinu u narednoj godini.
Slavica-Vasiljevic.mp3
U opštinski budžet trebalo bi da se slije 4,6 miliona dinara od komunalne takse za isticanje firme i 8 miliona od komunalne takse za korišćenje motornih vozila.
Živan Jakšić, odbornik iz Badovinaca imao je primedbe što su advokati oslobodjeni od plaćanja takse, a po njegovom mišljenju i veterinarskim delatnostima je trebalo odrediti veće iznose za plaćanje.
Jaksic-takse.mp3
Zanimljivo je da niko od odbornika nije imao primedbe na visinu predloženih komunalnih taksi koje će morati da plaćaju obični gradjani.
Godišnja taksa za vozila plaća se prilikom registracije. Za kamione do dve tone iznosi 1.500 dinara, od 2 do 5 tona – 2.000, od 5 do 12 tona – 3.500 dinara, a preko 12 tona – 5.000 dinara.
Za auto prikolicu taksa je 500 dinara, a za putnička vozila taksa je utvrdjena prema kubikaži.
Taksa za putnički automobil do 1150 kubika plaćaće se do 500 dinara, do 1300 kubika – 1.000 dinara, do 1600 -1500, do 2000 kubika – 2.000, do 3000 kubika taksa je 3.000 dinara, preko tri hiljade iznosi 5.000 dinara.

Na poljoprivrednu mehanizaciju se neće naplaćivati taksa.
Utvrdjene su i komunalne takse za korišćenje panoa i bilborda, korišćenje prostora na javnim površinama i ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, „zabavne igre“, postavljanje kampova i šatora i zauzeće javne površine gradjevinskim materijalom i za izvodjenje gradjevinskih radova.