Agrobanka: Pronevereno 84 miliona €

AFERA AGROBANKAUkupna šteta naneta Agrobanci kroz protivzakonite kredite, garancije i drugo procenjuje se na više od 84.000.000 evra, saopštilo je Tužilaštvo.Kako se navodi u saopštenju Tužilaštva za organizovani kriminal obavljanjem ekonomsko-finansijskog i drugih veštačenja završen je deo istrage pokrenute protiv odgovornih lica u Agrobanci i odgovornih lica u privrednim društvima povezanim sa „Habit farmom“ i „Hedkomercom“ i podignuta je optužnica protiv 21 lica.
Obavljenim veštačenjem utvrđeno je da visina pribavljene protivpravne imovinske koristi za „Habit pharm“ i sa njim povezana preduzeća iznosi 7.984.253.929,50 dinara, a za preduzeća povezana sa Headcommerc-om 4.141.158,55 evra. Ukupna šteta se procenjuje na više od 84.000.000 evra.
Optužnica je podignuta protiv bivšeg predsednika Izvršnog odbora Agrobanke Dušana Antonića, članova Izvršnog odbora banke Slavoljuba Korićanca i Bojana Zarića, Bobana Labovića, direktora za korporativno bankarstvo, Vehba Papića, direktora sektora za upravljanje rizicima kao i protiv Duška Sekulića, Dragomira Jovanovića, Borke Filipović, Nenada Maričića, Snežane Paunović, Dragovana Milinkovića, Miloša Markovića, Duška Šunjarevića, Bratislava Mihajlovića, Branimira Uzelca, Suada Hasovića, Slobodana Ratkovića, Miloša Uzelca i Milana Antonića, odgovornih lica u privrednim društvima „Habit pharm“, „Swiss farmacija“, „Swiss intermedical“, „Product trade finance“, „Western style“, „Mercury international“, „Lutton“, „Novi dani“, „Ecolimb“, „Headcommerce“ i „Drina timber“, zbog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234. stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika.
Optuženi su takođe i ovlašćeni procenitelji Zvezdan Damjanović i Stojan Stojanov, koji u vršili procenu vrednosti nekretnina na kojima su uspostavljane hipoteke u korist oštećene banke kojima je stavljeno na teret izvršenje istog krivičnog dela u pomaganju.
Na osnovu dokaznih radnji koje je Tužilaštvo za organizovani kriminal sprovelo u toku istrage postoji opravdana sumnja da su okrivljeni u periodu od početka 2006. pa do kraja 2011. godine protivno Zakonu o bankama i internim propisima i procedurama u Agrobanci odobravali kredite, bankarske garancije, avale menica i otpisivali dospele obaveze navedenih preduzeća.
„Odobreni krediti nisu vraćeni, a izdate bankarske garancije i avalirane menice pale su na teret Agrobanke. Naplata kredita i drugih obaveza iz založenih nekretnina nije bila moguća, jer je njihova vrednost bila višestruko manja od procenjene kao i od dospelih obaveza. Pored toga nad gotovo svim privrednim drušvima kojima su odobravani plasmani pokrenuti su stečajni postupci“, navelo je Tužilaštvo.
Tužilaštvo za organizovani kriminal je u optužnici predložilo sudu da se prema optuženima Dušanu Antoniću, Slavoljubu Korićancu, Bojanu Zariću, Branimiru Uzelcu, Dragomiru Jovanoviću, Dušku Sekuliću i Slobodanu Ratkoviću produži pritvor, a da se prema okrivljenima Milanu Antoniću, Milošu Uzelcu i Suadu Hasoviću radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka primeni mera zabrane napuštanja stana, kao i da se ista mera produži prema ostalim okrivljenima.