BEOGRAD JE PRE 75. GODINA OSLOBOĐEN OD OKUPATORA!

Jedinice Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije pod komandom generala Peka Dapčevića i Crvene armije pod komandom generala Vladimira Ivanoviča Ždanova su u Drugom svetskom ratu oslobodile Beograd.
Tokom 12 dana teških borbi poginulo je 16.800 Nemaca,a 8.739 je zarobljeno.
Među oslobodiocima je poginulo 2.944 jugoslovenskih boraca i 960 crvenoarmejaca.
Zaplenjeno je 1.500 nemačkih motornih vozila,80 tenkova i 200 topova.
Oslobađanjem glavnog grada Jugoslavije je presečena komunikacija Solun-Budimpešta,pa je nemačka grupa armija E morala da se izvlači iz Grčke nepovoljnim pravcem,što je osetno usporilo njeno povlačenje i povećalo gubitke.