Formirana vlast u opštini Bogatić-Glas opštine Bogatić 08.06.2016