Građani rešili da zaustave nasilje

SRBIJA NIS GRADJANI PROTESTVršilac funkcije predsednika Višeg suda u Nišu Zoran Krstić rekao da su „građani opredeljeni za zaustavljanje nasilja i da su njihovi protesti opravdani“.Krstić je, komentarišući proteste gradjana u Nišu protiv nasilja podstaknutih ubistvom studenta medicine Vuka Stoiljkovića (22)10. februara u parku Svetog Save, rekao da borba protiv nasilja ne sme da bude sporadična i povodom rešenja odredjenog krivičnog dela, već bi trebala da bude trajna.
„To zahteva uključivanje svih, pravosudnih organa, organa gonjenja, obrazovnih i kulturnih institucija, porodice, medija“, rekao je Krstić i ukazao da ta aktivnost treba da se bavi uzrocima vršenja krivičnih dela i otklanjanjem tih uzroka.
„Razmišljao sam da se obratim građanima, ali postoji opasnost da se to protumači kao svrstavanje uz jednu ili drugu stranu, a mi sudije ni na koji način ne smemo da ispoljimo bilo kakvu naklonost prema nekome“, rekao je Krstić novinarima.
Prema njegovim rečima, „istupanje sudija pred javnošću i na skupovima zato mora da bude jako obazrivo i ograničeno“.
Govoreći o odnosima tužilaštva i suda, Krstić je rekao da je tužilac državni organ koji zastupa optužbu i može u pogledu kvalifikacije dela da ima svoj stav koji sud ne mora da prihvati.
„To je u skladu sa zakonom, da sud nije vezan kvalifikacijom tužioca i da ga ona ne obavezuje“, napomenuo je Krstić.
Prema njegovom mišljenju, opasnija je ona druga strana, da sud donosi različite odluke u sličnim slučajevima.
Krstić je napomenuo da se preduzimaju aktivnosti u pogledu ujednačavanja sudske prakse i tu postoje obaveze Apelacioonih sudova da u toku godine na sastancima razmatraju sporna pitanja i da ih dalje prosleđuju Vrhovnom kasacionom sudu.
U Višem sudu se redovno održavaju odeljenja sudske prakse na kojima se razmatraju pitanja da ne bi došlo do različitih odluka u sličnim slučajevima, napomenuo je Krstić koji je na konferenciji za novinare predstavio rezultate rada Višeg suda u Nišu u prošloj godini.
On je rekao da u tom sudu nije bilo zastarelih predmeta i da je kaznena politika bila adekvatna.
Zbog krivičnog dela teškog ubistva jedno lice je pravnosnažno osuđeno na 40 godina zatvora što je treći slučaj izricanja maksimalne kazne u tom sudu.
On je napomenuo da je Viši sud u Nišu preuzeo 10 predmeta Okružnog suda iz Prištine koje ne može da reši, jer nedostaju, na primer, optužnica, okrivljeni ili svedoci su nedostupni.
Postoji apsurdna situacija, kazao jeKrstić, da se protiv istih okrivljenih već vode postupci na Kosovu, da su u nekim predmetima donete pravnosnažne presude, čak su i kazne izvršene, a da se u Višem sudu u Nišu ti predmeti vode kao nezavršeni i stari predmeti.