Građani važni saradnici DRI

radoslav sretenovicPredsednik Državne revizorske institucije rekao je da su građani vrlo važni saveznici DRI u otkrivanju nepravilnosti u vezi sa trošnjem novca iz budžeta.„Građani nam se skoro svakodnevno obraćaju telefonom, mejlom i prijavljuju zloupotrebe u vezi sa trošnjem novca poreskih obeveznika“, kazao je Radoslav Sretenović na konferenciji „Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije“.
Prema njegovim rečima, ponekad građani zbog nepoznavanja funkcionisanja DRI očekuju da odmah nakon njihove prijave institucija uputi državne revizore kod budžetskog korisnika za čije poslovanje smatraju da nije u skladu sa zakonom.
„Međutim, način rada DRI je takav da Savet DRI krajem godine usvaja Plan revizije za narednu kalendarsku godinu i po tom planu revidira budžetske korisnike“, kazao je Sretenović.
On je naveo da je DRI institucija prepoznata po oštroj politici koju vodi i da to uviđaju i građani. Veoma je važno da DRI komunicira sa građanima, rekao je Sretenović i dodao da DRI svoje nadležnosti obavlja kompetentno, nezavisno i odgvorno i da u reviziji subjekata nema nedodirljivih.
„DRI želi da doprinese poboljšanju života građana time što će odgovoriti na zahteve u pogledu odgovornosti i u pogledu iskorenjivanja korupcije“, kazao je Sretenovć.
On je kazao da je od ove godine DRI počeo i novu vrstu revizije – reviziju svrishodnosti poslovanja kojom će se proveravati ekonomičnost, efektivnost i efikasnost trošenja novca poreskih obvenika.
Na konferenciji „Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije“ istaknuta je vaznost saradnje civilnog društva i građana s DRI kako bi se povećala odgovornost i transparentnost rada vlasti i ocenjeno da je javnost najbolji lek u borbi protiv korupcije.
Na konferenciji, koju je organizovao Centar za evropske politike u saradnji sa DRI i uz podršku Projekta USAID-a za reformu pravosuđa i odgovornu vlast, govorili su i zamenica poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Stanojla Mandić i direktorka vladine Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Ivana Ćirković.