Gradonačelnik Šapca Miloš Milošević saslušan u Prekršajnom sudu

Dok u skupštini opštine Bogatić opozicija proziva vlast zbog rasipničkog trošenje budžeta, u Šapcu su zahvaljujući državnoj revizorskoj insistituciji otkrivene nepravlnosti i trošenju budžeta 2010 godine.
Zbog utvrdjenih nepravilnosti državni revizor je podneo prekršajne prijave protiv gradonačelnika Miloša Miloševića, načelnika opštinske uprave Miloša Stanojčića i Miodraga Filipovića, direktora Direkcije za puteve.
Aktuelni gradonačelnik Šapca saslušan je u utorak 6. novembra pred prekršajnim sudijom odeljenja u Bogatiću. Konačna odluka, kako saznajemo, nije doneta pošto se očekuje da u narednom periodu pred prekršajnim sudom svoj iskaz da i podnosilac prijave.
 
Nepravilnosti utvrdjene revizijom odnose se, izmedju ostalog, na uvećanje koeficijenata za obračun ličnih dohodaka zaposlenih za šta je iz budžeta suprotno uredbama o toj materiji potrošeno više od 24 miliona dinara.
Takodje, vršene su nabavke roba i usluga bez sprovodjenja postupka javnih nabavki, kao uglja, fotokopiranja i koričenja matičnih knjiga, kancelarijskog materijala.
Za afirmisanje rada lokalne samoupave u Glasu Podrinja i Šabačkoj reviiji ovim listovima je plaćano protivzakonito, a Televiziji Šabac, koja je svojevrsni ram za slikanje gradonačelnika u 2010. godini je plaćeno čak 19,2 miliona dinara bez pravnog osnova i na osnovu nepotpune dokumentacije.
Šabačka vrhuška je uz pomoć svojih medija sakrivala od javnosti sve detalje izveštaja revizora, ističući kako je, navodno, revizor ukazao na tehničke greške koje treba otkloniti i što će administracija učiniti.
Medjutim, revizor je podneo prekšrajnu prijavu, što, takodje, nijedan kontrolisani medij nije objavio. Šta više, predmet nije procesuiran punih devet meseci. Razumljivo, jer procesuiranje u vreme predizborne kampanje Miloševiću ne bi baš išlo u prilog.
Izgleda da su o tome vodili računa u Prekršajnom sudu, pa su predmet poslali sudiji odeljenja u Bogatiću. Dnevnik Radio Nešvila je, posle saznanja o predmetu protiv Miloševića, zatržio od vršioca funkcije predsednika Prekršajnog suda Vlade Kovanovića odgovore na sledeća pitanja:
– zašto još nisu procesuirani s obzirom na dug vremenski period od podnošenja prekršajnih prijava.
– -da li je u pitanju neefikasnost suda ili su razlozi drugačiji (možda političke intervencije da se ne procesuiraju u vreme održavanja izbora?)
– zašto su predmeti upućeni u odeljenja prekršajnog suda, a nisu procesuirani u Šapcu. Da li je to Vaša odluka ili, ste, možda, to uradili po nečijem nalogu (čijem), odnosno da li je to uobičajena praksa u „običnim“ predmetima pa me interesuje koliko ste predmeta dosad iz Šapca uputili na procesuiranje u odeljenja.
Gospodin Kovanović je posle nekoliko dana ljubazno odgovorio:
“U cilju obezveđivanja podjednake opterećenosti svih sudija u sudu, novoprimljeni predmeti se razvrstavaju po hitnosti, vrsti postupka i zavode. Dakle, shodno napred navedenom zavedeni su i predmeti za koje ste vi zainteresovani (Nije se postupalo ni po čijem nalogu već isključivo u skladu sa Sudskim poslovnikom ).
U predmetima protiv okrivljenih kako ih Vi navodite u dopisu ,Miloševića , Filipovića i Stanojčića su pokrenuti prekršajni postupci, u toku je izvođenje dokaza, a sve u cilju pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja zakonite odluke.
U odeljenjima Prekršajnog suda u Šapcu (Vladimirci, Koceljeva i Bogatić) iz Šapca je upućeno ukupno 1 703 predmeta ”

Poslednji deo odgovora gospodina Kovanovića nam nije baš najjasniji, pa smo od ministarstva pravde zatržili tumačenje da li se u prekršajnom postupku pre ročišta utvrdjuje činjeničo stanje i izvode dokazi, kako tvrdi predsednik prekršajnog suda. Očekujemo odgovor iz minsitarstva.