"I bogati imaju problem rasizma"

Generalni sekretar Saveta Evrope Torbjern Jagland smatra da globalizacija i rastući talasi migracije predstavljaju trenutno najveći izazov za Evropu.On je, u intervjuu agenciji APA, kazao da su zbog toga potrebne jake političke ličnosti, koji bi se suprostavili populističkim parolama i težili dijalogu sa svim slojevima društva.
Jagland je podvukao da je svih 47 članica Saveta Evrope suočeno sa tim izazovima jer u svakoj zemlji postoje populističke stranke i pokreti.
„I bogate zemlje imaju problem sa rasizmom“, konstatovao je on dodajući da se tome mora suprostaviti politikom koja se zasniva na činjenicama, kao i ispravnim zakonima. Uz to on je zatražio delovanje protiv otvorenog rasizma na internetu.
Takođe je podvukao značaj slobode štampe, vladavine prava, kao i borbe protiv izbegavanja plaćanja poreza, trgovine ljudima i korupcije, od čega poslednje Jagland smatra najvećom opasnosti po Evropu.
Od Austrije, koja od 13.novembra preuzima predsedavanje ministarskog komiteta Saveta Evrope on očekuje napredak u vezi sa pristupanjem EU Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava, što bi, kako je dodao, bio odlučujući korak ka razvoju jedinstvenog evropskog pravnog prostora. Isto tako on očekuje da Austrija dalje podstakne reforme unutar Saveta Evrope.
Šef austrijske diplomatije Mihael Sspindeleger najavio je ranije da će težišta polugodišnjeg predsedavanja Austrije biti pre svega borba protiv trgovine ljudima, odbrana slobode izjašnjavanja i medija, kao i slobodno korišćenje interneta.
Austrija je pristupila Savetu Evrope 1954.godine, i do sada je imala čak u tri navrata generalne sekretare te organizacije – Lujo Tončić-Sorinj (1969. do 1974.), Franc Karasek (1979. do 1984.) i Valter Ssvimer (1999. do 2004.).
Savet ministara je izvršno telo ove institucije, a poslednji put je Austrija njime predsedavala 1993., kada je na funkciji šefa diplomatije bio Alojz Mok.