ИСПЛАТА ПОСЕБНЕ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ

Oбавештење из Националне службе за запошљавање
Обавештавамо вас да за понедељак, 15.04.2019. године, Национална служба за запошљавање планира исплату посебне новчане накнаде за МАРТ 2019. године, уплатом на текуће рачуне корисника код пословних банака.