Ivana Đukić

Bili smo u poseti kod matičarke Ivane Đukić poslušajmo šta je ona tom prilikom rekla.
Ivana Djukic