KONKURS

Direkcija za poljoprivredu i selo Opštine Bogatić raspisuje konkurs za dodelu sredstava Agrarnog budžeta Opštine Bogatić udruženim sa sredstvima Banka Inteza A.D.Beograd ekspozitura Bogatić, više o ovome poslušajte u sledećem prilogu.
Direkcija