Legalizacija nije potrebna dok ste vlasnik imovine!

Za sve one koji su do 2009 godine izgradili kuce bez gradjevinskih dozvola a kojim je elegalizacija I dalje skupa I za to nema novca,nema bojazni ukoliko se upisu u katastar nepokretnosti. Zakon o legalizaciji ne predvidja takve konsekvence.
Vlasnici nelegalno sagrađenih kuća, stanova i vikendica koji svoju imovinu upišu u katastar nepokretnosti neće morati te objekte da legalizuju. Tu imovinu moći će da naslede njihova deca dok će u proces legalizacije morati da uđu jedino ukoliko žele imovinu da prodaju.
Procena je da u Srbiji postoji 1,3 miliona divlje sagrađenih objekata, a imajući u vidu da proces legalizacije neće biti ni malo jeftin očekuje se da će najveći broj građana se opredeliti za upis u katastar, čime će se ozvaničiti kao vlasnici. Za sve one koji su do 2009.godine izgradili kuće bez građevinskih dozvola, a kojim je legalizacija i dalje skupa i za to nema novca, nema bojazni ukoliko se upišu u katastar nepokretnosti. Zakon o legalizaciji ne predviđa takve konsekvence.

Nešvil media-Impresum

Nešvil media-proizvodnja medijskih sadržaja

Gl.i odg.urednik:Nebojša Ković

Medij je upisan u Registru medija pod brojem

IN001155  MB:66389197 PIB:112840482

TR:200-3442650101882-03

Adresa: Mike Vitomirovića br.145D, 15350 Bogatić

Telefon: 065/902-92-00

E-mail: [email protected]

Web: www.nesvil.com