Neprimereno visoka lična potrošnja

U opštinskoj administraciji na kraju godine bio je zaposlen 91 radnik, od toga u upravi 81. Za njihove zarade ove godine biće potrošeno oko 75 miliona ili nešto više od 12 odsto ukupnih prihoda opštinskog budžeta.

Ukupan budžet opštine u 2013. godini iznosi 604 miliona 775 hiljada dinara. Više od polovine ovog iznosa, tačnije 332 miliona 684 hiljade dinara u opštinsku kasu sliće se putem transfera  od republike. Po tome, u ovoj godini, po raznim osnovama,  na području opštine ubraće se tek 272 miliona dinara.

Proizilazi da je opštine uglavnom oslonjena na sredstva iz republičke kase, što ilustrativno govori o ekonomskoj (ne)razvijenosti.

Nije ni čudo što više od polovine budžetskih sredstava čeka iz Beograda, kada je opština osiromašena i bez perspektive da se nešto na tom planu promeni.

Investicija nema, a nažalost nema ni stručnih kadrova koji bi se angažovali da dovedu investitore. Kad već ne umeju da pronadju investitore, koalicionim partnerima, koji su trenutno na vlasti, najmiliji posao je da zapošljavaju svoje kadrove i troše pozamašna sredstva na svoje zarade. U tu svrhu je izmišljena Turistička organizacija, zbog toga je je broj zaposlenih u narodnoj biblioteci enormno veliki i u suprotnosti sa ekonomskom snagom opštine i budžeta, zbog toga je popunjeno svih 11 mesta u opštinskom veću, zbog toga se izmišljaju poslovi na odredjeno vreme u ustanovama i preduzećima čiji je opština osnivač, zbog toga predsednik opštine ima tri pomoćnika, jednog zamenika i jednog savetnika….